KENDER DU DEN INDRE RO?

Jeg var som sunket ind i mig selv og havde blot fokus på hvert eneste skridt, jeg tog i nattemørket. Den sidste del af turen til toppen foregik på 750 ukurante klippetrin. 

Der var endnu en halv time til solopgang og blot få mennesker var tilstede, da jeg nåede toppen af Sinai bjerget. Det bjerg hvor Moses’ hule var, og her, han modtog de ti bud.

Jeg trak vejret dybt, nød stilheden og lod magien vise sig på himlen, efterhånden som solen dukkede op bag bjergene og gradvist farvede Sinai’s landskab gult.  

En følelse af at være en del af noget større viste sig og med et opstod der en indre ro indeni mig. Jeg genkendte tydeligt den tilstand af stilhed - både udenfor og indeni mig, fra mit ophold i ørkenen.  

I de 7 lyse og varme dage og 7 mørke og kolde nætter jeg opholdt mig alene i Sinai ørkenens golde natur, lukkede jeg af for omgivelserne og for støjen, trak mig ind i mig selv og lod stilheden omslutte mig.  

Støjen var for mig blevet en form for afhængighed. Støj fra omgivelserne, musik, telefon, samtaler, de sociale medier, tanker, for meget arbejde og usund levevis.  

En ”flugt” der blot havde til formål at fylde min bevidsthed, så jeg kunne undgå at møde mig selv og min indre verden. 

Stilheden og det at være og uden at gøre noget, kan ligefrem være skræmmende. For stilheden skræller af og lader en stå nøgen tilbage, når alt indeni kommer til syne.  

I ørkenen intense stilhed og kraftfulde energi vidste jeg, at jeg kunne kommer derind, hvor tankemylderet stopper og tankesindet bliver bragt til fuldstændig ro. Der, hvor jeg kan finde svar på selv de svære og komplekse spørgsmål eller blot skal lytte og tage imod den information, der kommer til mig.  

Med en dyb indre ro er jeg “tunet ind” på den intuitive kanal. Der er ingen skrattende lyd og slørede billeder, som er svære at tyde. Der er intet behov for at justere indstillingerne. Alle billeder og lyde toner frem skarpe og klare.
Det intuitive signal var klart, da jeg den tidlige morgenstund stod på Sinai bjerget i ca. 3.000 meters højde Med ét så og hørte jeg ord og så sammenhænge mellem ordene. Det var som om, at en masse byggeklodser blevet downloaded i lind strøm. Man kan vel nærmest sige, at jeg var koblet op til en 1000 Mbit fiberforbindelse. 

“Hvad er alt det for noget!” var min første tanke.
“… og hvordan husker jeg alt det?!” var den næste.

Jeg trak vejret dybt. For inderst inden vidste jeg godt, at papir var overflødigt, fordi al information altid er tilgængelig. Og så snart jeg skulle bruge informationen, vil den være fuld tilgængelig igen. Den lå så og sige allerede på min harddisk.  

Efter nogle års bopæl på Sinai halvøen og i Kairo, var jeg atter vendt jeg til Danmark. Jeg stod midt i stuen og som et lyn fra en klar himmel vidste jeg, at jeg skulle finde farveblyanter, papir og et glas frem.  

Mine hænder bevægede sig på magisk vis hen over papiret, nye farver kom til, toppen og bunden af glasset blev brugt til at lave forskellige størrelser af cirkler på papiret. Jeg nåede ikke at stoppe op og tænke undervejs, alt kørte pr. automatik.  

Efter adskillelige minutter kunne jeg mærke, at der opstod en tomhed inde i mig. Alt var kommet ud og ned på papiret. Jeg trak mig væk fra det skrevne, så jeg kunne se alt på afstand. Alle ordene og billederne, alle byggeklodserne jeg havde set på Sinai bjerget var blevet vækket til live.  

Også denne gang blev jeg imponeret over intuitionens potentiale.  

Al min ledelseserfaring, min naturvidenskabelige viden, min deltagelse i forskningsprojekter omkring bevidsthed og de indsigter, jeg har fået gennem min 10-årige personlige udviklings- og bevidstgørelsesproces var på magisk vis blevet samlet i et udviklingsværktøj.  

Bevidsthedsnøglen var blevet født - nøglen til fremtidens lederskab. 

Hvis du er nysgerrig på intuitionen og dine egne evner til at “tune ind” og vil lære mere om fremtidens lederskab, vil jeg opfordre dig til at læse mere på: https://rikketopp.com/uddannelser/index

Du kan også læse mere om Bevidsthedsnøglen her: https://rikketopp.com/n%C3%B8glen 

ER DU “TUNET” IND?

Stjernerne syntes at lyse ekstra skarpt i går, da jeg sad der på kanten af sædet med nakken tilbage mod støtten og øjnene fikseret på nattehimlen.

Der var umiddelbart kun en klar stjerne at spotte, men efterhånden som mine øjne vænnede sig til mørket, og jeg fokuserede, kom flere og flere stjerner til syne. Jeg “tunede ind”.

Oplevelsen satte tankerne på himmelflugt. Synapserne tog mig tilbage til den ene skelsættende oplevelse, der for altid ændrede min opfattelse af menneskets potentiale, og det enkelte menneskes formåen.

For synet er kun én af vores sanser og vi kan bruge alle vores fysisk sanser på en anden og meget givende måde. Det kræver, at vi vælger at være nærværende og fokuserede, og som med nattehimlen belønnes vi af et klarere og dybere indtryk af den ydre verden, vi er en del af.

Den samme klarhed opstår, når vi fokuserer og bruger vores psykiske sanser for at opleve vores indre verden, og det er her min oplevelse begynder, for snart 10 år siden.

Jeg stod på scenen på en af verdens førende skole for psykisk videnskab i England. Jeg blev af læreren bedt om at trække vejret dybt og “tune ind”. Jeg skulle bruge mine psykiske sanser.

“Hvad hulen betyder det!” var min første tanke.
“… og hvordan gør jeg det?!” var den næste.

Jeg må have lignet en bankfunktionær på Hjallerup Marked, da jeg stod der og “tunede ind”, men da jeg efter et stykke tid opgav at forstå, mærkede jeg også modstanden indeni mig forsvinde.

Langsomt tonede meningsfulde billeder og ord frem i mit indre, og jeg kunne se sammenhængen mellem dem som veje på et kort.

Jeg havde “tunet ind” på det, der forstærkede min intuition, hvad så end “det” var?

Jeg fyldtes af lige dele begejstring, forundring og ærefrygt, men vidste også at denne oplevelse ville føre mig til ukendte steder i både mit ydre og indre univers.

At ”tune ind” virker på samme måde som manuel indstilling af kanaler på en radio eller et TV. Skrattende lyd og slørede billeder som er svære at tyde, mens du tålmodigt justerer indstillingerne, indtil billeder og lyd gradvist toner frem skarpere, klarere og med den smukkeste musik som underlægning.

Vi har adgang til langt mere information og ikke mindst svar på de spørgsmål vi stiller, når den intuitive kanal er indstillet. Selv svar på de sværere og komplekse spørgsmål.

Betragter vi den fysiske viden som en én stjerne, giver intuitionen os muligheder for at se hele stjernehimlen.

Jeg har i de seneste 10 år arbejdet med at styrke min intuition, lære andre at ”tune ind” og forstærke deres intuitive signal.

Kemiingeniøren og videnskabskvinden i mig bliver stadig imponeret over intuitionens imponerende effekt for hvert enkelt menneske.
DIN INTUITION ER STÆRKERE END DIN MAVEFORNEMMELSE

Menneskets bevidsthedsudvikling - vores måde at være i og opleve verden på - er en proces. Den begyndte med instinktet og fortsatte med udviklingen af intellektet.

I fremtiden bliver intuitionen - sjælens stemme - vores primære bevidsthedsudtryk, på samme måde som intellektet i dag er det dominerende.

Intuitionen er vores direkte vej til ny viden. En højere visdom i form af erkendelser, der viser sig spontant og rent.

I modsætning til vores mavefornemmelse bliver intuitionen aldrig forstyrret af vores ego og de illusioner vores følelser skaber.

Intuitionen er stærkere end mavefornemmelsen, fordi den altid viser os sandheden om virkeligheden og vores visioner - uden nogen former for forstyrrelser eller tilsløringer.

Intuitionen er en sans, vi kan styrke. Det kræver, at vi har modet til at stå ansigt til ansigt med os selv. At vi ærligt vurderer hvilke barrierer i form af vaner, mønstre og tilhørende følelser, der står i vejen for vores bevidsthedsudvikling.

Efterhånden som vi udvikler vores bevidsthed, opnår vi en større intuitiv modtagelighed. Den er altafgørende for, at visioner ubesværet kan strømme ind i vores hjernebevidsthed.

Hvis vi ønsker at skabe en mulighed for at løse nutidens udfordringer og kriser, skal vi vælge den livsvej, der er brolagt med viljen til intuitive erkendelser, visioner og ideer til gavn for alle og dermed også til gavn for den enkelte.

DIN INTUITION ER MENINGSSKABENDE

Måske kender du Loven om tiltrækning (The Law of Attraction).
 
Ifølge loven kan vi påvirke virkeligheden og tiltrække bestemte resultater, fordi vores tanker har en afgørende indvirkning på, hvad vi er i stand til at opnå.
 
Den grundlæggende tankegang i Loven om tiltrækning er, at tanker leder til følelser, der leder til handling, og handling leder til resultater.
 
Tanker => Følelser => Handling => Resultater
 
Jeg ved, at Loven om tiltrækning virker i den virkelighed, vi er en del af.
 
Jeg ved også, at vi med vores tanker er i stand til at skabe alt.
 
Og netop det er en udfordring.

Loven om tiltrækning kender nemlig ikke forskel på vores livsvision og på egoets krav, som påvirker vores tanker og følelser, og som kan få os til at handle selvvisk.
 
Hvis du som individ vil være medskaber af en bedre verden, er det afgørende, at du tager ansvar og skaber i overensstemmelse med dit livsvision.
 
For at kunne gøre det, skal du udvide din bevidsthed gennem en styrket væren.
 
Og du skal lære at lytte til din intuition.
 
Når du lytter til din intuition bliver du i stand til  at medskabe i overensstemmelse med din egen livsvision, til gavn for både dig og for alle andre.
 
Det er netop det, der er grundlaget i Loven om intuitiv intelligens. Intuitionen skaber indsigter, der skaber gøren, og gøren skaber mening.
 
Intuition => Indsigter => Gøren => Mening
 
Ifølge Loven om Intuitiv Intelligens kan vi påvirke virkeligheden og skabe et meningsfyldt liv, fordi vores intuition har en afgørende indvirkning på de indsigter vi er i stand til at tilgå.


_____________________________

Bevidsthed er sjælens væren.
Intuition er sjælens stemme.
Kærlighed er sjælens sprog.
Lykke er sjælens udtryk.

_____________________________