Gør det umulige muligt


I mine foredrag inviterer jeg til, at I ser jer selv og verden fra nye vinkler.

Vi befinder os midt i et paradigmeskifte - i dilemmaernes tid, hvor vi konstant føler os nødsaget til at prioritere og vælge, beslutte og handle.

Med et skifte i retning mod større bevidsthed, dybere indsigter og større ansvarlighed, kan vi intuitivt balancere alle de modsatrettede hensyn, så vi med klarhed kan håndtere morgendagens udfordringer, privat og professionelt.

Bevidstgørelse og udvikling er afgørende for at frembringe de indsigter, der gør, at vi kan udfolde vores potentiale og udleve vores muligheder, så vi kan skabe visionære resultater, personligt og sammen.

Foredragsemnerne tager udgangspunkt i, hvordan vi med intuitionen kan styrke vores bevidsthed, og hvordan en dynamisk og bevidst udviklingsproces kan sikre retning, meningsgivende beslutninger og helhedsorienterede handlinger, individuelt og organisatorisk.

Jeg involverer tilhørende i en åben og aktiv dialog og introducerer teori og praksis på en udfordrende og underholdende måde.

Et foredrag tager typisk fra tredive minutter op til to timer. En kombination af foredrag/forelæsning og praktiske øvelser i en workshop tager op til fire timer. Jeg laver også virksomhedstilpassede forløb.

Visionære foredrag

Alle foredrag målrettes til virksomhedens/organisations aktuelle situation og ønsker.

gør det umulig muligt
ALSHIFA - FREMTIDENS LEDERudviklingsværktøj
BEVIDSTHED - DEN UNIKKE LEDELSESKOMPETENCE
Intuitionen - algoritmen i fremtidens personlige lederskab
Intuitiv intelligens - fremtidens ledelsesparameter PDI (personal development indicator)
den visionære pioner - fremtidens LEDER

NÆSTE SKRIDT

Hvis du vil vide mere eller booke et foredrag, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 23215679 eller sende en e-mail på info@rikketopp.com.