Gør det umulige muligt


I mine foredrag inviterer jeg til, at I ser jer selv og verden fra nye vinkler.

Vi befinder os midt i et paradigmeskifte - i dilemmaernes tid, hvor vi konstant føler os nødsaget til at prioritere og vælge, beslutte og handle.

Med et skifte i retning mod større bevidsthed, dybere indsigter, og større ærlighed og ansvarlighed, kan vi balancere alle de modsatrettede hensyn, så vi med klarhed kan håndtere morgendagens udfordringer, privat og professionelt.

___________

Bevidstgørelse og udvikling er afgørende for at vi kan få de indsigter, der er afgørende for, at vi udfolde vores potentiale og skabe bæredygtige resultater.

___________


Foredragsemnerne tager udgangspunkt i, hvordan vi gennem ærlighed kan styrke vores bevidsthed, og hvordan en dynamisk og bevidst udviklingsproces kan sikre retning, meningsgivende beslutninger og helhedsorienterede handlinger, individuelt og organisatorisk.

Jeg involverer tilhørende i en åben og aktiv dialog og introducerer teori og praksis på en udfordrende og underholdende måde.

Et foredrag tager typisk fra tredive minutter op til to timer. En kombination af foredrag/forelæsning og praktiske øvelser i en workshop tager op til fire timer. Jeg laver også virksomhedstilpassede forløb.

Helende foredrag

Alle foredrag målrettes til virksomhedens/organisations aktuelle situation og ønsker.

Helende lederskab - fremtidens lederskab
Helingsnøglen - fremtidens lederudviklingsværktøj
Bevidsthed - den unikke ledelseskompetence
Intuitionen - algoritmen i fremtidens lederskab
Intuitiv intelligens - fremtidens ledelsesparameter
Helende leder - fremtidens leder

NÆSTE SKRIDT

Hvis du vil vide mere eller booke et foredrag, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 23215679 eller sende en e-mail på info@rikketopp.com.