Certificeret visionær pioner

Masteruddannelse - der gør det umulige muligt

Uanset om du er direktør, leder eller rådgiver, er det at støtte andre i deres personlig udvikling og bevidstgørelse en forudsætning for, at potentiale kan udfoldes og muligheder kan udleves.

På masteruddannelsen lærer du, med udgangspunkt i din egen udviklings- og bevidstgørelsesproces, hvordan du hjælper andre med at skabe forbindelse til deres essens og til intuitionen - deres sjæls stemme.

Og du får en indgående erfaring med, hvordan intuitionen bruges på på lige fod med intelligensen, så det er muligt at leve og skabe visionære resultater fra en ærlig og kærlig indre kerne.

Som certificeret visionær pioner bliver du en del af et lærende fællesskab, der alle ønsker at give det bedste, de er og har, og gøre en mærkbar forskel i verden.

Et nyt perspektiv

Hvad vi er bevidst om og hvordan vi er bevidst - både alene og sammen med andre - er nøglen til, hvad vi skaber.

Det der ofte forhindrer os i at leve og skabe i samklang med vores dybereliggende vision er en manglende forbindelse til vores indre og til intuitionen - sjælens stemme.  

Udvikling og bevidstgørelse er afgørende for, at vi kan være os og give det bedste, vi er og har som menneske, så vi kan gøre en mærkbar forskel i verden.

Det er forudsætningen for, at vi kan skabe visionære resultater og værdifuld læring, alene og sammen med andre.


En revolutionerende udviklingsmetode

Vi tager udgangspunkt i visdomsvidenskaben, Loven om Intuitiv Intelligens og den revolutionerende udviklingsmetode BevidsthedsnøglenTM.

Med udgangspunkt i din bevidstgørelses- og udviklingsproces, lærer du, hvordan du hjælper andre med at skabe forbindelse til deres essens og til intuitionen - deres sjæls stemme.

Skiftet i bevidstheden gør det muligt at finde de svar, der allerede eksisterer indeni, lære af fremtiden, når den opstår og realisere den i nutiden.

Det åbner til drivkræfterne og potentialet, så gør det muligt at og leve og skabe fra en ærlig og kærlig indre kerne.


Det du ønsker

Uddannelsen er for dig, hvis du med ønsker at hjælpe andre med at

 • arbejde med dem selv og deres drivkræfter.
 • skabe og leve i overensstemmelse med, hvem de er.
 • finde de svar, der allerede eksisterer intuitivt i dem.
 • give det bedste de er og har, og gøre en mærkbar forskel i verden.
 • navigere roligt, trygt og kærligt igennem livet.
 • udfolde deres potentiale og udleve deres muligheder.


Det du lærer

På uddannelsen lærer du, hvordan du skal støtte andres proces, så de kan

 • lære sig selv at kende på dybere planer.
 • få bevidsthed om deres reaktionsmønstre og vaner.
 • opnå indre frihed og et liv med større indhold og mening.
 • få mere energi og overskud i deres hverdag.
 • leve og skabe fra en ærlig og kærlig kerne inden i dem.
 • bruge intuitionen på lige fod med deres intelligens.

Uddannelsen i detaljer

Uddannelsen er opdelt i 8 moduler hver af 1 dags varighed og et afsluttende eksamensmodul og certificering af 2 dages varighed.

Modul 1

Et lærende fællesskab

I et lærende fællesskab skaber vi et trygt og kærligt udviklingsrum. Vi sætter ord på visdomsvidenskaben, den visdomsvidenskabelige teori bag Loven om Intuitiv Intelligens og den revolutionerende udviklingsmetode BevidsthedsnøglenTM.

Modul 2

Livskraft med ånd

Med udgangspunkt i din egen bevidstgørelses- og udviklingsproces arbejder du med, hvordan du støtter andres i deres proces, så de kan åbne op til deres energetiske kraftcenter og få energi og overskud til at stå stærk i sig selv - uden andres påvirkning.

 

Modul 3

Værekraft med fokuseret opmærksomhed

Du får et indgående kendskab til, hvordan det menneskelige tankesind fungerer og arbejder med, hvordan du støtter andre i deres proces, så de åbner op til deres indre, oplever den indre virkelighed og blive bevidst om deres reaktionsmønstre og vaner.

Modul 4

Sammenhængskraft med aktiv intuition

Du får en dyb erfaring med, hvordan sanserne åbner op til intuitionen - sjælens stemme og arbejder med, hvordan du støtter andre i deres proces, så de finder de svar, der allerede eksisterer inden i dem og oplever en indre frihed.

 

Modul 5

Viljekraft med intuitiv bevidsthed

Gennem en praktisk udvikling af din egen bevidsthed, arbejder du med, hvordan du støtter andre i deres proces, så de åbner op til nye bevidsthedslag og får modet til at være sig selv og leve i overensstemmelse med, hvem de er.

Modul 6

Skaberkraft med aktiv intuitiv intelligens

Du får praktisk erfaring med betydning af kobling af hjertet og hjernen og arbejder med, hvordan du støtter andre, så de bruger intuitionen sammen med intelligensen og lever og skaber fra en ærlig og kærlig kerne inden i sig selv.

 
MODUL 7

Refleksionskraft med intuitiv ansvarlighed

Gennem en dybere indsigt i din egen udviklings- og bevidstgørelses proces arbejder med, hvordan du støtter andre, så de skaber større forståelse for sig selv ved at lære af værdiskabelsen i deres liv, og trygt og kærligt kan navigere igennem livet.

Modul 8

Personlig livskraft med sjæl

Du lærer, hvordan du som visionær pioner kan støtte andre i en fortsat bevidstgørelses- og udviklingsproces, så de kan udleve deres fulde potentiale  i samklang med deres dybereliggende vision og  gøre det umulige muligt.

modul 9

Eksamen og certificering

Vi afslutter med en individuel eksamen og certificering, så vi i det lærende fællesskab kan gøre det umulige muligt - hver for sig og sammen.

 
Mellem modulerne vil der være personlige sessioner tilpasset dine udfordringer og behov.
 

Det praktiske

12 måneders personligT og målrettet uddannelsesforløb.
8 moduler hver af 1 dags varighed, i alt 65 timers undervisning og 1 eksamensmodul af 2 dages varighed. Arbejde mellem modulerne må påregnes.
4 personlige sessioner hver af 1,5 timers varighed med Rikke Topp mellem modulerne.
Individuel eksamen og certificering.
Indgående kendskab til visdomsvidenskaben, teorien bag Loven om Intuitiv Intelligens og den revolutionerende udviklingsmetode BevidsthedsnøgleMTM.
Adgang til undervisningsmateriale og mulighed for efter bestået eksamen at undervise SOM certificeret visionær pioner efter den visdomsvidenskabelige teori og metode.
Adgang til fællesskab med andre visionære pionerer med mulighed for løbende undervisning OG opkvalificering aF Rikke Topp.

Datoer, tid og sted

Datoer: Foråret 2023, datoer annonceret i efteråret 2022.

Tid: Alle dage kl. 09:00-16:30, eksamen undtaget.

Sted: Boller Slot, Boller Slotsvej 20, 8700 Horsens.

Din investering

Kr. 57.500,- ekskl. moms.

Prisen inkluderer undervisning/sessions/eksamen, materiale og forplejning samt muligheden for efter certificering at undervise efter den visdomsvidenskabelige teori og metode.

Uddannelsen er åben for et begrænset antal deltagere hvert år. Forudsætning for deltagelse på uddannelsen er tidligere at have deltaget på lederuddannelsen Visionær forandringskatalysator eller have gennemgået et personligt udviklingsforløb med Rikke Topp.

Visionær pioner Rikke Topp

Jeg er tidligere CEO i en multinational virksomhed og har de seneste 10 år arbejdet med udvikling af mennesker. Jeg har en evne til intuitivt at se mennesker og organisationers potentiale og hjælpe med til, at de kan give det bedste, de er og har som mennesker, så de kan skabe visionære resultater. Jeg er nytænkende og har skabt revolutionerende ledelsesprogrammer og udviklingsmetoder. Desuden er jeg forfatter til 4 visionære bøger.

DIT NÆSTE SKRIDT

Hvis du vil vide mere om uddannelsen til Visionær forandringskatalysator, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 23215679 eller sende en e-mail på info@rikketopp.com. Uddannelsen er åben for et begrænset antal deltagere hvert år. Optagelse på uddannelsen er baseret på en personlig samtale.