Certificeret visionær pioner

Masteruddannelsen - der gør det umulige muligt

Vi befinder os midt i et paradigmeskifte - i dilemmaernes tid, hvor vi konstant føler os nødsaget til at prioritere og vælge, beslutte og handle. Med et skifte i retning mod større bevidsthed, dybere indsigter og større ansvarlighed, kan vi intuitivt balancere alle de modsatrettede hensyn, så vi med klarhed  kan håndtere morgendagens udfordringer, privat og professionelt.

Uanset om du er direktør, leder eller rådgiver, er det at udvikle sit personlige lederskab og støtte andre i deres personlig udvikling og bevidstgørelse en forudsætning for s, at potentiale kan udfoldes og muligheder kan udleves.

På masteruddannelsen lærer du, med udgangspunkt i din egen bevidstgørelses- og udviklingsproces, hvordan du også kan hjælpe andre med at skabe forbindelse til deres essens og til intuitionen, så alle beslutninger og handlinger er baseret på et helhedsorienteret og bæredygtigt grundlag.

Og du får en indgående erfaring med, hvordan intuitionen bruges på på lige fod med intelligensen, så det er muligt at leve et liv, hvor du med klarhed og retning, skaber visionære resultater fra en ærlig og kærlig indre kerne.

Som certificeret visionær pioner bliver du en del af et lærende fællesskab af bevidste mennesker, der alle ønsker at give det bedste, de er og har, og gøre en mærkbar forskel i verden.

Et nyt perspektiv

Hvad vi er bevidst om og hvordan vi er bevidst - både alene og sammen med andre - er nøglen til, hvad vi skaber.

Det der ofte forhindrer os i at leve og skabe i samklang med vores dybereliggende vision er en manglende forbindelse til vores indre og til intuitionen - sjælens stemme.  

Udvikling og bevidstgørelse er afgørende for, at vi kan være os og give det bedste, vi er og har som menneske, så vi kan gøre en mærkbar forskel i verden.

Det er forudsætningen for, at vi med klarhed kan skabe visionære resultater og værdifuld læring, alene og sammen med andre.


En revolutionerende udviklingsmetode

Vi tager udgangspunkt i visdomsvidenskaben, Loven om Intuitiv Intelligens og den revolutionerende udviklingsmetode AlshifaTM.

Med udgangspunkt i din bevidstgørelses- og udviklingsproces og dit personlige lederskab, lærer du, hvordan du hjælper andre med at skabe forbindelse til deres essens og til intuitionen - deres sjæls stemme.

Skiftet i bevidstheden gør det muligt at finde de svar, der allerede eksisterer indeni, lære af fremtiden, når den opstår og realisere den i nutiden.

Det åbner til drivkræfterne og potentialet, så gør det muligt at og leve og skabe fra en ærlig og kærlig indre kerne.


Det du ønsker

Uddannelsen er for dig, hvis du med ønsker at styrke dit personlige lederskab og støtte andre i at

 • arbejde med sig selv og de indre drivkræfter.
 • skabe og leve i overensstemmelse med, hvem man er.
 • finde de svar, der allerede eksisterer intuitivt indeni os alle.
 • give det bedste vi er og har, og gøre en mærkbar forskel i verden.
 • navigere roligt, trygt og kærligt igennem livet.
 • udfolde et unikt potentiale og udleve livets muligheder.


Det du lærer

På uddannelsen lærer du, med udgangspunkt i din egen udviklingsproces, hvordan du støtter andre, så de kan

 • lære sig selv at kende på dybere planer.
 • få bevidsthed om egne reaktionsmønstre og vaner.
 • opnå indre frihed og et liv med større indhold og mening.
 • få mere energi og overskud i en hverdag i en verden i forandring.
 • leve og skabe fra en ærlig og kærlig indre kerne.
 • bruge intuitionen på lige fod med intelligensen i alle beslutninger og handlinger.

Uddannelsen i detaljer

Uddannelsen er opdelt i 8 moduler hver af 1 dags varighed og et afsluttende eksamensmodul og certificering af 2 dages varighed.

Med udgangspunkt i din egen udviklings- og bevidstgørelsesproces, lærer du, hvordan du hjælpe andre med at skabe forbindelse til deres essens og til intuitionen, så alle beslutninger og handlinger er baseret på et helhedsorienteret og bæredygtigt grundlag.

En dynamisk og bevidst udviklingsproces der sikrer retning, meningsgivende beslutninger og helhedsorienterede handlinger for dig og de mennesker, der er omkring dig, privat og professionel.

Modul 1

Et lærende fællesskab

I et lærende fællesskab skaber vi et trygt og kærligt udviklingsrum som omdrejningspunktet for udvikling af det personlige lederskab.

Vi sætter ord på:

 • Videnskaben

 • Teorien 
 • Metoden

Modul 2

Livskraft med ånd

På modulet arbejder du med menneskets energetiske kraftcenter og koblingen til Bevidsthedsnøglens syv drivkræfter:  

Du arbejder i praksis med hvordan man:

 • forbinder sig til livskraften og sig selv
 • styrker sin energi
 • står stærk i sig selv uden at lade sig påvirke af andre

 

Modul 3

Værekraft med fokuseret opmærksomhed

På modulet får du teoretisk viden om, hvordan det menneskelige tankesind fungerer. 

Du arbejder i praksis med hvordan man:

 • fokuserer sin opmærksomhed og åbner til sit indre
 • lytter til sig selv og er modtagelig for nye impulser
 • observere sine reaktionsmønstre og vaner

Modul 4

Sammenhængskraft med aktiv intuition

På modulet får du en indgående erfaring med, hvordan sanserne styrker intuitionen.

Du arbejder i praksis med hvordan man:

 • aktiverer intuitionen og baner vejen til indre svar
 • møder sig selv i et helhedsorienteret perspektiv
 • får nye og meningsskabende visionære indsigter

 

Modul 5

Viljekraft med intuitiv bevidsthed

På modulet får du teoretisk viden om bevidsthed og hvad det betyder for livet.

Du arbejder i praksis med hvordan man:

 • åbner til nye intuitive bevidsthedslag
 • får modet til at se sig selv og sin essens
 • bruger intuitionen til at træffe helhedsorienterede og bæredygtige beslutninger

Modul 6

Skaberkraft med aktiv intuitiv intelligens

På modulet får du praktisk erfaring med at koble din intuition og din intelligens. 

Du arbejder i praksis hvordan man:

 • bruger hjernen på lige fod med hjertet
 • får tilliden til være sig selv
 • lever og skaber fra et ærligt indre og handler på sine beslutninger

 
MODUL 7

Refleksionskraft med intuitiv ansvarlighed

På modulet arbejder du med at perspektivere og se værdiskabelsen i udviklings- og bevidstgørelsesprocessen. 

Du arbejder i praksis med hvordan man:

 • hviler i sig selv
 • trygt og kærligt navigerer igennem livet
 • lever og skaber i overensstemmelse med Loven om intuitiv intelligens

Modul 8

Personlig livskraft med sjæl

I det lærende fællesskab skaber vi fremtidens udviklingsrum, så vi som visionære pionerer fortsat kan udvikle os og det personlige lederskab.

Vi sætter ord på, hvordan vi:

 • støtter os selv og andre i en fortsat bevidstgørelses- og udviklingsproces
 • udlever vores fulde potentiale i samklang med vores dybereliggende vision

modul 9

Eksamen og certificering til visioner pioner - fremtiden leder

Vi afslutter med en individuel eksamen og certificering, så vi i det lærende fællesskab kan gøre det umulige muligt - hver for sig og sammen.

FØR Det FØRSTE MODUL OG Mellem UDVALGTE MODULER vil der være personlige sessioner tilpasset dine udfordringer og behov.
 
 

Det praktiske

12 måneders personligT og målrettet REVOLUTIONERENDE uddannelsesforløb.
8 moduler hver af 1 dags varighed, i alt 60 timers undervisning og 1 eksamensmodul af 2 dages varighed. Arbejde OG ONLINe SESSIONER mellem modulerne må påregnes.
4 personlige sessioner hver af 1,5 timers varighed med Rikke Topp mellem modulerne.
Individuel eksamen og certificering.
Indgående kendskab til visdomsvidenskaben, teorien bag Loven om Intuitiv Intelligens og den revolutionerende udviklingsmetode ALSHIFA.
Adgang til undervisningsmateriale og mulighed for efter bestået eksamen at undervise SOM certificeret visionær pioner efter den visdomsvidenskabelige teori og metode.
Adgang til fællesskab med andre visionære pionerer med løbende undervisning OG opkvalificering aF Rikke Topp.

Datoer, tid og sted

Datoer: 6. marts, 10. april, 15. maj, 12. juni, 21. august, 2. oktober, 13. november 2024 og 8. januar 2025. Eksamen/certificering den 26.-27. februar 2025.

Tid: Alle dage kl. 09:00-16:00.

Sted: Boller Slot, Boller Slotsvej 20, 8700 Horsens.

Din investering

Kr. 57.500,- ekskl. moms.

Prisen inkluderer undervisning/sessions/eksamen, materiale og forplejning samt muligheden for efter certificering at undervise efter den visdomsvidenskabelige teori og metode.

Uddannelsen er åben for et begrænset antal deltagere hvert år. Forudsætning for deltagelse på uddannelsen er tidligere at have deltaget på lederuddannelsen Visionær forandringskatalysator eller have gennemgået et personligt udviklingsforløb med Rikke Topp eller tilsvarende i andet regi.

Visionær pioner Rikke Topp

Jeg er tidligere CEO i den multinationale virksomhed DNV og har de seneste 10 år arbejdet med udvikling af mennesker. Jeg har en evne til intuitivt at se mennesker og organisationers potentiale og hjælpe med til, at de kan give det bedste, de er og har som mennesker, så de kan skabe visionære resultater. Jeg er nytænkende og har skabt revolutionerende ledelsesprogrammer og udviklingsmetoder. Desuden er jeg forfatter til 4 visionære bøger.

DIT NÆSTE SKRIDT

Hvis du vil vide mere om uddannelsen til Visionær forandringskatalysator, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 23215679 eller sende en e-mail på info@rikketopp.com. Uddannelsen er åben for et begrænset antal deltagere hvert år. Optagelse på uddannelsen er baseret på en personlig samtale.