Master i helende lederskab

Styrk din intuitive intelligens og bliv certificeret Visionær Pioner

Vi befinder os midt i et paradigmeskifte - i dilemmaernes tid, hvor vi konstant føler os nødsaget til at prioritere og vælge, beslutte og handle. Med et skifte i retning mod større bevidsthed, dybere indsigter og større ansvarlighed, kan vi med vores intuitive intelligens balancere alle de modsatrettede hensyn, så vi med klarhed  kan håndtere morgendagens udfordringer, privat og professionelt.

Uanset om du er direktør, leder eller rådgiver, er det at udvikle sit helende lederskab og støtte andre i deres personlig bevidstgørelse og heling en forudsætning for, at potentiale kan udfoldes og muligheder kan udleves.

På masteruddannelsen lærer du, med udgangspunkt i din egen bevidstgørelse og heling, hvordan du også kan hjælpe andre med at skabe forbindelse til deres intuition og vision, så alle beslutninger og handlinger er baseret på et helhedsorienteret og intuitivt intelligent grundlag.

Og du får en indgående erfaring med, hvordan intuitionen bruges på på lige fod med intelligensen, så det er muligt at leve et liv, hvor du med klarhed og retning, skaber visionære resultater fra en ærlig og kærlig indre kerne.

Som certificeret visionær pioner bliver du en del af et lærende fællesskab af bevidste mennesker, der alle ønsker at give det bedste, de er og har, og gøre en mærkbar forskel i verden.

Et nyt perspektiv

Hvad vi er bevidst om og hvordan vi er bevidst - både alene og sammen med andre - er nøglen til, hvad vi skaber.

Det der ofte forhindrer os i at leve og skabe i samklang med vores dybereliggende livsvision er en manglende forbindelse til vores indre og til intuitionen - sjælens stemme.  

Bevidstgørelse og heling er afgørende for, at vi kan være os og give det bedste, vi er og har som menneske, så vi kan gøre en mærkbar forskel i verden.

Det er forudsætningen for, at vi kan bruge vores intuition intelligent og med klarhed skabe visionære resultater og værdifuld læring, alene og sammen med andre.


En revolutionerende udviklingsmetode

Vi tager udgangspunkt i Helingsnøglen og styrker din intuitive intelligens gennem dens syv helingskræfter: Energi, bevidsthed, intuition, ærlighed, intention, ansvar og kærlighed.

Med udgangspunkt i din bevidstgørelse og heling, lærer du også, hvordan du også hjælper andre med at skabe forbindelse til deres intuition og bruge intuitionen intelligent.

Skiftet i bevidstheden gør det muligt at finde de svar, der allerede eksisterer indeni, lære af fremtiden, når den opstår og realisere den i nutiden.

Det åbner til helingskræfterne og potentialet, så det bliver muligt at og leve og skabe fra en ærlig og kærlig indre kerne.

Det du ønsker

Uddannelsen er for dig, hvis du med ønsker at styrke dit personlige lederskab og støtte andre, så I kan

 • arbejde med jer selv og jeres indre drivkræfter.
 • skabe og leve i overensstemmelse med, hvem er vi er.
 • finde de svar, der allerede eksisterer intuitivt indeni os alle.
 • give det bedste vi er og har, og gøre en mærkbar forskel i verden.
 • navigere roligt, trygt og kærligt igennem livet.
 • udfolde et unikt potentiale og udleve livets muligheder.


Det du lærer

På uddannelsen lærer du, gennem din egen udviklingsproces, hvordan du også støtter andre, så I

 • lærer jer selv og hinanden at kende på dybere planer.
 • får bevidsthed om reaktionsmønstre og vaner.
 • opnår indre frihed og et liv med større indhold og mening.
 • får mere energi og overskud i en hverdag i en verden i forandring.
 • lever og skaber fra en ærlig og kærlig indre kerne.
 • bruger intuitionen på lige fod med intelligensen i alle beslutninger og handlinger.

Uddannelsen i detaljer

Uddannelsen er opdelt i 8 moduler hver af 1 dags varighed og et afsluttende eksamensmodul og certificering af 2 dages varighed.

Med udgangspunkt i din egen bevidstgørelse og heling, lærer du også, hvordan du også hjælper andre med at skabe forbindelse til deres intuition og vision, så alle beslutninger og handlinger er baseret på et helhedsorienteret og et intuitivt intelligent grundlag. 

En dynamisk og bevidst udviklingsproces der sikrer retning, meningsgivende beslutninger og helhedsorienterede handlinger for dig og de mennesker, der er omkring dig, privat og professionel.


MODUL 1
Et lærende fællesskab

I et lærende fællesskab skaber vi et trygt og kærligt udviklingsrum som omdrejningspunktet for helende lederskab.

Vi sætter ord på:

 • Helende lederskab

 • Helingsnøglen
 • Intuitiv intelligens

MODUL 2
Energi

Din energi er det fundament, du står på.

På modulet arbejder vi i praksis med, hvordan man:

 • forbinder sig til det energetiske kraftcenter
 • styrker sin energi
 • står stærk i sig selv uden at lade sig påvirke af andre

 
MODUL 3
Bevidsthed

Din bevidsthed er måden du er i og oplever verden på.

På modulet arbejder vi i praksis med, hvordan man:

 • fokuserer sin opmærksomhed
 • iagttager dine tanker, følelser og oplevelser.
 • ændrer sine reaktionsmønstre og vaner

MODUL 4
Intuition

Din intuition er kilden til din vision.

På modulet arbejder vi i praksis med, hvordan man:

 • aktiverer sin intuition og baner vejen til nye indsigter
 • forbinder sig til sin vision - den, jeg ønsker at være og det, jeg ønsker at gøre
 • får tillid til intuitionens indsigter

 
MODUL 5
Ærlighed

Din ærlighed er erkendelsen af din vision.

På modulet arbejder vi i praksis med, hvordan man:

 • får mod til at være ærlig om sine ønsker, behov og værdien
 • sætter ord på sine ønsker og behov.
 • erkender sin vision - den, jeg ønsker at være og det, jeg ønsker at gøre

MODUL 6
Intention
Din intention er realiseringen af din vision.

På modulet arbejder vi i praksis med, hvordan man:

 • motiveres til at træffe visionære beslutninger
 • handler på sine beslutninger
 • realiserer sin vision - den, jeg ønsker at være og det, jeg ønsker at gøre

 
MODUL 7
Ansvar

Dit ansvar er forståelsen af din vision og værdiskabelsen. 

På modulet arbejder vi i praksis med, hvordan man:

 • tager ejerskab over sine ønsker, behov og værdier
 • reflekter over sin vision og den værdi den skaber
 • fastholder lysten til at være sig selv og gøre det, man ønsker

MODUL 8
Kærlighed

Din kærlighed er næring til din vision.

På modulet arbejder vi i praksis med, hvordan man:

 • er og gør i overensstemmelse med sin essens - kærlighed
 • udvikler sig fremadrettet gennem en dynamisk visionsproces
 • støtter sig selv og andre i en fortsat bevidstgørelse og heling

MODUL 9
Eksamen og certificering

Vi afslutter med en individuel eksamen og certificering, så vi i det lærende fællesskab kan støtte os selv og andre i udvikling af helende lederskab.

Før det første modul og mellem udvalgte moduler vil der være personlige sessioner tilpasset dine udfordringer og behov.
 
 

Det praktiske

12 måneders personligt og målrettet revolutionerende uddannelsesforløb.
8 moduler hver af 1 dags varighed, i alt 60 timers undervisning og 1 eksamensmodul af 2 dages varighed. Arbejde og online sessioner mellem modulerne må påregnes.
4 personlige sessioner hver af 1,5 timers varighed med Rikke Topp.
Individuel eksamen og certificering.
Indgående kendskab til helende lederskab og praktisk anvendelse af Helingsnøglen.
Adgang til undervisningsmateriale og mulighed for efter bestået eksamen at undervise som certificeret i helende lederskab.
Adgang til fællesskab med andre visionære pionerer med løbende undervisning og opkvalificering af Rikke Topp.

Datoer, tid og sted

Datoer: 6. marts, 10. april, 15. maj, 12. juni, 21. august, 2. oktober, 13. november 2024 og 8. januar 2025. Eksamen/certificering den 26.-27. februar 2025.

Tid: Alle dage kl. 09:00-16:00.

Sted: Bygholm Parkhotel, Schüttesvej 68700 Horsens.

Din investering

Kr. 57.500,- ekskl. moms.

Prisen inkluderer undervisning/sessions/eksamen, materiale og forplejning samt muligheden for efter certificering at undervise efter den visdomsvidenskabelige teori og metode.

Uddannelsen er åben for et begrænset antal deltagere hvert år. Forudsætning for deltagelse på uddannelsen er tidligere at have deltaget på lederuddannelsen Visionær forandringskatalysator eller have gennemgået et personligt udviklingsforløb med Rikke Topp eller tilsvarende i andet regi.

Visionær pioner Rikke Topp

Jeg er tidligere CEO i den multinationale virksomhed DNV og har de seneste 10 år arbejdet med udvikling af mennesker. Jeg har en evne til intuitivt at se mennesker og organisationers potentiale og hjælpe med til, at de kan give det bedste, de er og har som mennesker, så de kan skabe visionære resultater. Jeg er nytænkende og har skabt revolutionerende ledelsesprogrammer og udviklingsmetoder. Desuden er jeg forfatter til 4 visionære bøger.

DIT NÆSTE SKRIDT

Hvis du vil vide mere om uddannelsen til Visionær forandringskatalysator, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 23215679 eller sende en e-mail på info@rikketopp.com. Uddannelsen er åben for et begrænset antal deltagere hvert år. Optagelse på uddannelsen er baseret på en personlig samtale.