Visionær pioner

Masteruddannelsen - der gør det umulige muligt

Uanset om du er direktør, leder eller rådgiver, er det at støtte andre i deres personlig udvikling og bevidstgørelse en forudsætning for, at potentiale kan udfoldes og muligheder kan udleves. Som visionær pioner lærer du, hvordan du hjælper andre med at skabe forbindelse til deres essens og til intuitionen - deres sjæls stemme, bruge den på lige fod med intelligensen, så de kan leve og skabe visionære resultater fra en sund indre kerne.

Et nyt perspektiv

Hvad vi er bevidst om og hvordan vi er bevidst - både alene og sammen med andre - er nøglen til, hvad vi skaber. Det der ofte forhindrer os i at skabe i samklang med vores dybereliggende vision er en manglende forbindelse til vores indre og til intuitionen.  

Udvikling og bevidstgørelse er afgørende for, at vi kan være os og give det bedste, vi er og har som menneske, så vi kan skabe visionære resultater og værdifuld læring, alene og sammen med andre.


En revolutionerende udviklingsmetode

Vi tager udgangspunkt i visdomsvidenskaben og den revolutionerende udviklingsmetode BevidsthedsnøglenTM. Du lærer, hvordan du hjælper andre med at skabe forbindelse til deres essens og til intuitionen - deres sjæls stemme og åbne op til deres indre, hjerte og drivkræfter.

Denne helhedsorienterede åbning udgør et skifte i bevidstheden, som gør det muligt at finde de svar, der allerede eksisterer indeni, lære af fremtiden, når den opstår og realisere den i nutiden.


Det du ønsker

Uddannelsen er for dig, hvis du ønsker at hjælpe andre med at

 • arbejde med dem selv og deres drivkræfter.
 • leve i overensstemmelse med, hvem de er.
 • finde de svar, der allerede eksisterer i dem.
 • give det bedste de er og har.
 • navigere trygt og kærligt igennem livet.
 • udfolde deres potentiale og udleve deres muligheder.


Det du lærer

På uddannelsen lærer du, hvordan du skal støtte andres proces, så de kan

 • lære sig selv at kende på dybere planer.
 • få bevidsthed om deres reaktionsmønstre og vaner.
 • opnå indre frihed og et liv med større mening.
 • få mere energi og overskud i deres hverdag.
 • leve og skabe fra en sund og ærlig kerne inden i dem.
 • bruge intuitionen på lige fod med deres intelligens.

Uddannelsen i detaljer

Uddannelsen er opdelt i 8 moduler hver af 1 dags varighed og et afsluttende eksamensmodul og certificering af 2 dages varighed.

Modul 1

Livskraft med ånd 

Vi sætter ord  visdomsvidenskaben og gennemgår den visdomsvidenskabelige teori Loven om Intuitiv Intelligens og udviklingsmetoden BevidsthedsnøglenTM.

Modul 2

Værekraft med fokuseret opmærksomhed

Vi arbejder med, hvordan du støtter andres proces, så de kan åbne op til det energetiske kraftcenter og få energi og overskud til at stå stærk i sig selv uden at lade sig påvirke af andre.

 

Modul 3

Sammenhængskraft med aktiv intuition

Vi arbejder med, hvordan du støtter andres proces, så de åbner op til deres indre og deres hjerte, og opleve den indre virkelighed og blive bevidst om deres reaktionsmønstre og vaner.

Modul 4

Viljekraft med intuitiv bevidsthed

Vi arbejder med, hvordan du støtter andres proces, så de åbner op til deres sjæls stemme - intuitionen og finde de svar, der allerede eksisterer inden i dem og opleve den indre frihed.

 

Modul 5

Skaberkraft med aktiv intuitiv intelligens

Vi arbejder med, hvordan du  støtter andres proces, så de åbner op til nye bevidsthedslag og får modet til at være sig og leve i overensstemmelse med, hvem de er.

Modul 6

Refleksionskraft med intuitiv ansvarlighed

Vi arbejder med, hvor du støtter andre, så de bruger intuitionen sammen med intelligensen, så de kan leve og skabe fra en sund og ærlig kerne inden i sig selv.

 
MODUL 7

Personlig livskraft med sjæl

Vi arbejder med, hvordan du støtter andres proces, så de skaber større forståelse for sig selv ved at lære af værdiskabelsen i deres liv, og trygt og kærlligt kan navigere igennem livet i samklang med deres dybereliggende vision.

Modul 8

Personlig livskraft med sjæl

Vi arbejder med, hvordan du støtter andres proces, så de kan udleve deres fulde potentiale, og som som visionær forandringskatalysator kan skabe større mening og lykke i deres liv og gøre det umulige muligt.

modul 9

Eksamen og certificering

Vi afslutter med en individuel eksamen og certificering.

 
Mellem modulerne vil der være personlige sessioner tilpasset dine udfordringer og behov.
 

Det praktiske

12 måneders personlig og målrettet uddannelsesforløb.
8 moduler hver af 1 dags varighed, i alt 65 timers undervisning og 1 eksamensmodul af 2 dages varighed. Arbejde mellem modulerne må påregnes.
4 personlige sessioner hver af 1,5 timers varighed med Rikke Topp mellem modulerne.
Individuel eksamen og certificering.
Indgående kendskab til visdomsvidenskaben, teorien bag Loven om Intuitiv Intelligens og den revolutionerende udviklingsmetode BevidsthedsnøgleMTM.
Adgang til undervisningsmateriale og mulighed for efter bestået eksamen at undervise efter den visdomsvidenskabelige teori og metode.
Adgang til fællesskab med andre visionære pionerer med løbende undervisning aF Rikke Topp.

Datoer, tid og sted

Datoer: Foråret 2023, datoer annonceret i efteråret 2022.

Tid: Alle dage kl. 09:00-16:30, eksamen undtaget.

Sted: Boller Slot, Boller Slotsvej 20, 8700 Horsens.

Din investering

Kr. 57.500,- ekskl. moms.

Prisen inkluderer undervisning/sessions/eksamen, materiale og forplejning samt muligheden for efter certificering at undervise efter den visdomsvidenskabelige teori og metode.

Uddannelsen er åben for et begrænset antal deltagere hvert år. Forudsætning for deltagelse på uddannelsen er tidligere at have deltaget på uddannelsen Visionær forandringskatalysator eller have gennemgået et personligt udviklingsforløb med Rikke Topp.

Visionær pioner Rikke Topp

Jeg er tidligere CEO i en multinational virksomhed og har de seneste 10 år arbejdet med udvikling af mennesker. Jeg har en evne til intuitivt at se mennesker og organisationers potentiale og hjælpe med til, at de kan give det bedste, de er og har som mennesker, så de kan skabe visionære resultater. Jeg er nytænkende og har skabt revolutionerende ledelsesprogrammer og udviklingsmetoder. Desuden er jeg forfatter til 4 visionære bøger.

DIT NÆSTE SKRIDT

Hvis du vil vide mere om uddannelsen til Visionær forandringskatalysator, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 23215679 eller sende en e-mail på info@rikketopp.com. Uddannelsen er åben for et begrænset antal deltagere hvert år. Optagelse på uddannelsen er baseret på en personlig samtale.