Om Rikke

Jeg er min historie - mine oplevelser, min læring i livet og min skæbne. Jeg er en sjæl i en fysisk krop, der har en opgave her på jorden i dette liv. En opgave, der indebærer at inspirere andre med min historie om, hvordan min sjæls stemme - intuitionen har ledt mig igennem MirakelkurenTM og frem til min livsvision.

Min livsvision er at gøre intuitionen - sjælens stemme til en anvendt og anerkendt kompetence på lige fod med intelligensen.

Derudover er jeg tidligere CEO i en multinational virksomhed og har de seneste 10 år arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer.

Jeg har en evne til intuitivt at se menneskers og organisationers potentiale og muligheder fra alle vinkler.

Jeg kalder det intuitiv intelligent rådgivning, når jeg som visionær pioner hjælper med til, at du kan give det bedste, du er og har som menneske, så du kan skabe visionære resultater, personligt og sammen med andre.

Med min nytænkning og pionerånd har jeg skabt revolutionerende ledelsesprogrammer og udviklingsmetoder. Desuden er jeg forfatter til 4 bøger: Fra topdirektør til energetisk leder (2013), (R)evolution af dit personlige lederskab (2015), Hvem er jeg? (2017) og Loven om Intuitiv Intelligens (2020).
INTUITIONEN ER SJÆLENS STEMME

BEVIDSTHED ER SJÆLENS VÆREN

KÆRLIGHED ER SJÆLENS SPROG

LYKKE ER SJÆLENS UDTRYKOm nøglen

BevidsthedsnøglenTM er en visdomsvidenskabelig metode, der styrker dine drivkræfter, så du kan åbne til din intuition - din sjæls stemme og finde de svar, der allerede eksisterer inde i dig og skabe i samklang med din dybereliggende livsvision.