Visionær forandringskatalysator

Lederuddannelsen - der gør det umulige muligt

Uanset om du er direktør, leder eller ønsker at være leder i dit eget liv, er personlig udvikling og bevidstgørelse en forudsætning for, at du kan udfolde dit potentiale og udleve dine muligheder.

Ved at bruge intuitionen - din sjæls stemme som en kompetence på lige fod med intelligensen, kan du navigere trygt og sikkert i en verden i forandring, og fastholde en meningsfuld og værdiskabende kurs.

Et nyt perspektiv

Hvad du er bevidst om og hvordan du er bevidst - både alene og sammen med andre, er nøglen til, hvad du skaber. Det der ofte forhindrer dig i at skabe i samklang med din dybereliggende vision er en manglende forbindelse til dit indre og til intuitionen.  

Udvikling og bevidstgørelse er afgørende for at du kan være dig og give det bedste, du er og har som menneske, så du kan skabe visionære resultater og værdifuld læring, personligt og sammen med andre.


En revolutionerende udviklingsmetode

Vi tager udgangspunkt i visdomsvidenskaben og den revolutionerende udviklingsmetode BevidsthedsnøglenTM. Med nøglen forbinder du dig til din essens og til intuitionen - din sjæls stemme og åbner op til dit indre, dit hjerte og dine livskræfter.

Denne helhedsorienterede åbning udgør et skifte i din bevidsthed, så du kan finde de svar, der allerede eksisterer inde i dig, lære af fremtiden, når den opstår og realisere den i nutiden.


Det du ønsker

Uddannelsen er for dig, hvis du ønsker

 • at lære dig selv at kende på dybere planer.
 • bevidsthed om dine reaktionsmønstre og vaner.
 • indre frihed og et liv med større mening.
 • mere energi og overskud i din hverdag.
 • at leve og skabe fra en sund og ærlig kerne inden i dig.
 • at bruge intuitionen på lige fod med din intelligens.

Det du lærer

På uddannelsen lærer du at

 • arbejde med dig selv og styrke dine drivkræfter.
 • leve i overensstemmelse med, hvem du er.
 • finde de svar, der allerede eksisterer inde i dig.
 • give det bedste du er og har.
 • navigere trygt og kærligt igennem livet.
 • udfolde dit potentiale og udleve dine muligheder.

Lederuddannelsen i detaljer

Modul 1

Livskraft med ånd 

Vi gennemgår teorien bag BevidsthedsnøglenTM og arbejder med, hvordan du åbner op til det energetiske kraftcenter, så du får energi og overskud til at stå stærk i dig selv uden at lade dig påvirke af andre.

Modul 2

Værekraft med fokuseret opmærksomhed

Vi arbejder med, hvordan du kan åbne op til dit indre og dit hjerte, så du kan opleve den indre virkelighed og blive bevidst om dine reaktionsmønstre og vaner.

 

Modul 3

Sammenhængskraft med aktiv intuition

Vi arbejder med, hvordan du åbner op til din sjæls stemme - intuitionen og finder de svar, der allerede eksisterer inden i dig, så du kan opleve en indre frihed.

Modul 4

Viljekraft med intuitiv bevidsthed

Vi arbejder med, hvordan du åbner op til nye bevidsthedslag, så du får modet til at være dig og leve i overensstemmelse med, hvem du er.

 

Modul 5

Skaberkraft med aktiv intuitiv intelligens

Vi gennemgår teorien bag Loven om Intuitiv Intelligens og arbejder med, hvor du bruger intuitionen sammen med intelligensen, så du kan leve og skabe fra en sund og ærlig kerne inden i dig.

Modul 6

Refleksionskraft med intuitiv ansvarlighed

Vi arbejder med, hvordan du kan skabe større forståelse for dig selv ved at lære af værdiskabelsen i dit liv, så du trygt og kærligt kan navigere igennem livet i samklang med din dybereliggende vision.

 
MODUL 7

Personlig livskraft med sjæl

Vi arbejder med, hvordan du kan udleve dit fulde potentiale, så du som visionær forandringskatalysator kan skabe større mening og lykke i dit liv og gøre det umulige muligt.

Mellem modulerne vil der være INDIVIDUEL OPFØLGNING tilpasset dine udfordringer og behov.
 
 

Det praktiske

12 måneders personlig og målrettet uddannelsesforløb.
7 moduler hver af 1 dags varighed, i alt 50 timers undervisning. Arbejde mellem modulerne må påregnes.
1 personlig opstartssession, 1 personlig opfølgningssession EFTER ENDT UDDANNELSE hver af 1,5 timers varighed OG INDIVIDUEL OPFØLGNING MELLEM MODULERNE.
1 times individuel eksamen.
Kendskab til den visdomsvidenskabelige teori, deN revolutionerende udviklingsmetode BevidsthedsnøglenTM og Loven om Intuitiv Intelligens.
Adgang til fællesskab med andre visionære forandringskatalysatorer.

Datoer, tid og sted

Datoer: 24. januar,  13. marts, 24. april, 19. juni, 14. august, 25. september og 20. november 2024. Individuel eksamen vil være i uge 49, 2024. Datoer for personlige sessioner og eksamen aftales individuelt. Der vil være middag på Boller Slot den første og den sidste undervisningsdag.

Tid: Alle dage kl. 09:00-16:00, eksamen undtaget.

Sted: Boller Slot, Boller Slotsvej 20, 8700 Horsens.

Din investering

Kr. 29.500,- ekskl. moms.

Prisen inkluderer undervisning/sessions/eksamen, materiale og forplejning/middag.

Visionær pioner Rikke Topp

Jeg er tidligere CEO i den multinationale virksomhed DNV og har de seneste 10 år arbejdet med udvikling af mennesker. Jeg har en evne til intuitivt at se mennesker og organisationers potentiale og hjælpe med til, at de kan give det bedste, de er og har som mennesker, så de kan skabe visionære resultater. Jeg er nytænkende og har skabt revolutionerende ledelsesprogrammer og udviklingsmetoder. Desuden er jeg forfatter til 4 visionære bøger.

DIT NÆSTE SKRIDT

Hvis du vil vide mere om uddannelsen til Visionær forandringskatalysator, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 23215679 eller sende en e-mail på info@rikketopp.com. Uddannelsen er åben for et begrænset antal deltagere hvert år. Optagelse på uddannelsen er baseret på en personlig samtale.