WORKSHOP

Livsvejen til helende selvlederskab

Drømmer du om at leve et meningsfuldt liv, hvor du udlever din sjæls vision og din indre passion? 

Og ved du ved ikke, hvordan du gør det i praksis?

Så er onlineforløbet noget for dig.

Det du lærer

 Onlineforløbet giver dig

  • kontakt til din intuition - sjælens stemme og din vision.
  • styrke så du kan stå stærkt i dig selv.
  • bevidsthed om dig selv og dine mønstre.
  • mod til at træffe beslutninger og handle.
  • tillid til at leve i overensstemmelse med hvem du er. 
  • lyst til at udfolde dit potentiale og udleve dine muligheder.
Vi mødes 7 gange online i et trygt og energifyldt rum - og gør det umulige muligt.

Onlineforløbet tilbydes også som en workshop, der afholdes på det smukke og energifyldte Boller Slot ved Horsens Fjord.

Onlineforløbet

Bevidstgørelse og udvikling er afgørende for, at du kan være dig og give det bedste, du er og har som menneske i samklang med din sjæls vision og din indre passion.

På onlineforløbet får du et indblik i, hvordan din bevidsthed, viser dig vejen til din sjæl og sjælens stemme - intuitionen, så du kan møde dig selv og din omverden i kærlighed - med ærlighed og de bedste intentioner.

Vi arbejder med Healingsnøglen og aktiverer dine syv drivkræfter, som er afgørende for, at du du kan heale - genoprette, transformere, opretholde og nære - hele dig på alle niveauer og i alle dimensioner i livet.

Onlineforløbet i detaljer

Modul 1

Din livskraft

På modulet får du et indblik i, hvordan du forbinder dig til din sjæl - essensen og dig selv, så du får energi og overskud til at stå stærk i dig selv uden at lade dig påvirke af andre.

Modul 2

Din værekraft

På modulet får du et indblik i, hvordan du lytter til sjælens stemme - intuitionen - og dit indre, så du kan opleve din indre virkelighed og blive bevidst om dine reaktionsmønstre og vaner.

 

Modul 3

Din sammenhængskraft

På modulet får du et indblik i, hvordan du ser dig selv i et nyt og meningsskabende perspektiv, så du kan finde de svar, der allerede eksisterer inden i dig og træffe visionære beslutninger.

Modul 4

Din viljekraft

På modulet får du et indblik i, hvordan du bliver et med sjælen og dig selv gennem nye bevidsthedslag, så du får nye erkendelser og modet til at være dig og leve i overensstemmelse med, hvem du er.  

 

Modul 5

Din skaberkraft

På modulet får du et indblik i, hvordan du udtrykker sjælens visdom, når du bruger intuitionen på lige fod med din intelligens og træffer beslutninger og handler ud fra en ærlig kerne.

Modul 6

Din refleksionskraft

På modulet får du et indblik i, hvordan du hviler i sjælens sprog - kærlighed - og dig selv, når du tager ansvar for dig selv, din vision og din bevidstgørelses- og udviklingsproces.

 
MODUL 7

Din personlige livskraft

På modulet får du et indblik i, hvordan du møder dig selv og din omverden i kærlighed - med ærlighed og de bedste intentioner, så du trygt og kærligt kan navigere igennem livet og give det bedste du er og har.

 
 

Datoer, tid og sted

Datoer: Den 17. april, 24. april, 1. maj, 8. maj, 15. maj, 22. juni, 5. juni 2023.

Tid: Alle dage mandage kl. 19:00-20:30.

Sted: Online (Zoom).

Din investering

Kr. 1.000 inkl. moms

Prisen inkluderer online undervisning og undervisningsmateriale (adgang til undervisningsmateriale efter hvert modul).

Faktura fremsendes efter tilmelding. Du modtager link til onlineforløbet, når din betaling er registreret).


Tilmelding til onlineforløbet

Visionær pioner Rikke Topp

Jeg er tidligere CEO i en multinational virksomhed og har de seneste 10 år arbejdet med udvikling af mennesker. Jeg har en evne til intuitivt at se mennesker og organisationers potentiale og hjælpe med til, at de kan give det bedste, de er og har som mennesker, så de kan skabe visionære resultater. Jeg er nytænkende og har skabt revolutionerende ledelsesprogrammer og udviklingsmetoder. Desuden er jeg forfatter til 4 visionære bøger.

DIT NÆSTE SKRIDT

Hvis du vil vide mere om onlineforløbet, individuelle forløb eller uddannelsen til visionær forandringskatalysator, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 23215679 eller sende en e-mail på info@rikketopp.com.