Individuelt udviklingsforløb

- så du kan gøre det umulige


Verden befinder sig midt i et paradigmeskifte og du har behov for at kunne navigere trygt og roligt. 

Ved at bruge intuitionen - din sjæls stemme som en kompetence på lige fod med intelligensen, kan du fastholde en meningsfuld og værdiskabende kurs, privat og professionelt.

Et nyt perspektiv

Hvad du er bevidst om og hvordan du er bevidst - alene og sammen med andre - er nøglen til, hvad du skaber. Det der ofte forhindrer dig i at skabe i samklang med din dybereliggende livsvision er en manglende forbindelse til dit indre og intuitionen.  

Bevidstgørelse er afgørende for, at du kan være dig og give det bedste, du er og har som menneske, så du kan skabe visionære resultater og værdifuld læring, alene og sammen med andre.


En revolutionerende udviklingsmetode

Vi tager udgangspunkt i den revolutionerende helingsmetode Kærlighedsnøglen. Med nøglen åbner du til din essens, til intuitionen - din sjæls stemme og til dit indre, dit hjerte og dine drivkræfter.

Denne helhedsorienterede åbning udgør et skifte i din bevidsthed, så du kan finde de svar, der allerede eksisterer inde i dig, lære af fremtiden, når den opstår og realisere den i nutiden.


Det du ønsker

Udviklingsforløbet er for dig, hvis du ønsker

 • at lære dig selv at kende på dybere planer.
 • bevidsthed om dine reaktionsmønstre og vaner.
 • indre frihed og et liv med større mening.
 • mere energi og overskud i din hverdag.
 • at leve og skabe fra en sund og ærlig kerne inden i dig.
 • at udfolde kærligheden - ærlighed med de bedste intentioner.
 • at bruge intuitionen på lige fod med intelligensen.

Det du lærer

På udviklingsforløbet lærer du

 • 6/12 måneders intens og værdiskabende 1:1 sparring og udvikling.
 • Indledende møde med kortlægning af udviklingsforløb.
 • Fysisk og virtuelt møder/sessions med update, sparring og feedback som fremmer din ønskede udvikling.
 • Opgaver der skal løses, og materiale der skal læses mellem hver session. Alt tilpasset dig og de forskellige stadier i dit udviklingsforløb.
 • Mulighed for opfølgning mellem sessions efter behov for at sikre afklaring/håndtering af evt. spørgsmål og udfordringer.

Din investering

Din investering afhænger af, hvordan vi bedst muligt kan sammensætte et udviklingsforløb, der er målrettet dine ønsker og behov.

Visionær pioner Rikke Topp

Jeg er tidligere CEO i en multinational virksomhed og har de seneste 10 år arbejdet med udvikling af mennesker. Jeg har en evne til intuitivt at se mennesker og organisationers potentiale og hjælpe med til, at de kan give det bedste, de er og har som mennesker, så de kan skabe visionære resultater. Jeg er nytænkende og har skabt revolutionerende ledelsesprogrammer og udviklingsmetoder. Desuden er jeg forfatter til 4 visionære bøger.

DIT NÆSTE SKRIDT

Hvis du vil vide mere om det individuelle udviklingsforløb, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 23215679 eller sende en e-mail på info@rikketopp.com. Forløbet er åbent for et begrænset antal deltagere hvert år.