En visdomsvidenskabelig livsvej

Jeg har brugt al min ledelseserfaring, min naturvidenskabelige viden, min deltagelse i forskningsprojekter omkring bevidsthed og de indsigter, jeg har fået gennem min 10-årige personlige udviklings- og bevidstgørelsesproces til at skabe en visdomsvidenskabelig livsvej. Den er skabt i samklang med min dybereliggende livsvision gennem en tæt forbindelse til mit indre og intuitionen.  

Min proces har været afgørende for, at jeg har lært mig selv at kende på dybere planer, så jeg kan leve i overensstemmelse med, hvem jeg er. Jeg kan nu give det bedste, jeg er og har - og gøre det umulige muligt, alene og sammen med andre.


Visdomsvidenskab

Visdomsvidenskab er en metodisk læring og bevidstgørelsesproces, der giver dig ny forståelse (viden), når dine indsigter (visdom) fra en del af virkelighed (indre) bevidstgøres og bringes til handling i en anden del af virkeligheden (ydre).

Mirakelkuren

MirakelkurenTM er visdomsvidenskabelig livsvej, der åbner til et skifte i din bevidsthed, og viser dig vejen til din sjæl og sjælens stemme - intuitionen, så du kan bruge intuitionen som en kompetence på lige fod med intelligensen.

Loven om intuitiv intelligens

Loven om Intuitiv Intelligens er en teori i form af en naturlov, der beskriver under hvilke betingelser, din bevidsthed er i stand til skabe de rette omstændigheder for, at du kan udfolde dit potentiale og udleve dine muligheder.


BevidsthedsnøglenTM

BevidsthedsnøglenTM er en visdomsvidenskabelig metode, der styrker dine drivkræfter, så du kan åbne til din intuition - din sjæls stemme og finde de svar, der allerede eksisterer inde i dig og skabe i samklang med din dybereliggende livsvision.

BevidsthedsnøglenTM består af:

7 drivkræfter - der driver din personlig udviklings- og bevidstgørelsesproces.

10 bevidsthedstilstande - der gør det muligt for dig at leve og skabe fra en sund og ærlig kerne inden i dig.

5 bevidsthedstrin - der udfolder dit potentiale, så du kan gøre det umulige

Hvad, du er bevidst om, og hvordan du er bevidst - alene og sammen med andre - er nøglen til, hvad du skaber. Det, der ofte forhindrer dig i at skabe i samklang med din dybereliggende livsvision, er en manglende forbindelse til dit indre og intuitionen.

Udviklings- og bevidstgørelsesprocessen er afgørende for, at du kan være dig og give det bedste, du er og har som menneske, så du kan skabe visionære resultater og værdifuld læring, personligt og i et fællesskab.