En visdomsvidenskabelig livsvej


Jeg har brugt min ledelseserfaring, min naturvidenskabelige viden, min deltagelse i forskningsprojekter omkring bevidsthed og de indsigter, jeg har fået gennem min 10-årige personlige bevidstgørelses- og udviklingsproces til at skabe en visdomsvidenskabelig livsvej.

Den er skabt i samklang med min dybereliggende livsvision gennem en tæt forbindelse til mit indre og intuitionen - min sjæls stemme.  

Min proces har været afgørende for, at jeg har lært mig selv at kende på dybere planer, så jeg kan leve i overensstemmelse med, hvem jeg er.

Jeg kan nu møde mig selv og min omverden i kærlighed - med ærlighed og de bedste intentioner - og give det bedste, jeg er og har.


Videnskaben

Visdomsvidenskaben er en ny tilgangsvinkel til, hvordan begreberne viden og visdom kobles sammen, både teoretisk og praktisk - i form af en revolutionerende teori og en metode.

Teorien

Loven om Intuitiv Intelligens er teorien der beskriver, hvordan din bevidsthed kan skabe de rette betingelser, så du kan udfolde dit potentiale og udleve dine muligheder.

Metoden

Alshifa er metoden, der ændrer din bevidsthed, og viser dig vejen til din sjæl og sjælens stemme - intuitionen, så du kan møde dig selv og din omverden i kærlighed - med ærlighed og de bedste intentioner.


Alshifa

Alshifa er navnet på bevidstgørelses- og udviklingsproces, der viser dig vejen til kærligheden.

Navnet Alshifa udspringer af det arabisk ord al-Shifa, der betyder healing.

Gennem aktiviering af Alshifa's syv drivkræfter er det muligt for os at heale - genoprette, transformere, opretholde og nære - hele mennesket på alle niveauer og i alle dimensioner i livet.

Alshifa består af:

7 drivkræfter - der driver din personlige bevidstgørelses- og udviklingsproces.

7 evner - der gør det muligt for dig at leve og skabe fra et ærligt indre .

5 livstrin - der forener modsætninger og skaber balance.

10 livstilstande - der udfolder dit potentiale, så du kan udleve dine muligheder.

Det, der ofte forhindrer dig i at skabe i samklang med din dybereliggende livsvision, er en manglende forbindelse til dit indre og intuitionen - din sjæls stemme.

Bevidstgørelse og udvikling er afgørende for, at du kan være dig og give det bedste, du er og har som menneske, og skabe visionære resultater og værdifuld læring, alene og sammen med andre.