DIN INTUITION ER STÆRKERE END DIN MAVEFORNEMMELSE

Menneskets bevidsthedsudvikling - vores måde at være i og opleve verden på - er en proces. Den begyndte med instinktet og fortsatte med udviklingen af intellektet.

I fremtiden bliver intuitionen - sjælens stemme - vores primære bevidsthedsudtryk, på samme måde som intellektet i dag er det dominerende.

Intuitionen er vores direkte vej til ny viden. En højere visdom i form af erkendelser, der viser sig spontant og rent.

I modsætning til vores mavefornemmelse bliver intuitionen aldrig forstyrret af vores ego og de illusioner vores følelser skaber.

Intuitionen er stærkere end mavefornemmelsen, fordi den altid viser os sandheden om virkeligheden og vores visioner - uden nogen former for forstyrrelser eller tilsløringer.

Intuitionen er en sans, vi kan styrke. Det kræver, at vi har modet til at stå ansigt til ansigt med os selv. At vi ærligt vurderer hvilke barrierer i form af vaner, mønstre og tilhørende følelser, der står i vejen for vores bevidsthedsudvikling.

Efterhånden som vi udvikler vores bevidsthed, opnår vi en større intuitiv modtagelighed. Den er altafgørende for, at visioner ubesværet kan strømme ind i vores hjernebevidsthed.

Hvis vi ønsker at skabe en mulighed for at løse nutidens udfordringer og kriser, skal vi vælge den livsvej, der er brolagt med viljen til intuitive erkendelser, visioner og ideer til gavn for alle og dermed også til gavn for den enkelte.