DIN INTUITION ER MENINGSSKABENDE

Måske kender du Loven om tiltrækning (The Law of Attraction).
 
Ifølge loven kan vi påvirke virkeligheden og tiltrække bestemte resultater, fordi vores tanker har en afgørende indvirkning på, hvad vi er i stand til at opnå.
 
Den grundlæggende tankegang i Loven om tiltrækning er, at tanker leder til følelser, der leder til handling, og handling leder til resultater.
 
Tanker => Følelser => Handling => Resultater
 
Jeg ved, at Loven om tiltrækning virker i den virkelighed, vi er en del af.
 
Jeg ved også, at vi med vores tanker er i stand til at skabe alt.
 
Og netop det er en udfordring.

Loven om tiltrækning kender nemlig ikke forskel på vores livsvision og på egoets krav, som påvirker vores tanker og følelser, og som kan få os til at handle selvvisk.
 
Hvis du som individ vil være medskaber af en bedre verden, er det afgørende, at du tager ansvar og skaber i overensstemmelse med dit livsvision.
 
For at kunne gøre det, skal du udvide din bevidsthed gennem en styrket væren.
 
Og du skal lære at lytte til din intuition.
 
Når du lytter til din intuition bliver du i stand til  at medskabe i overensstemmelse med din egen livsvision, til gavn for både dig og for alle andre.
 
Det er netop det, der er grundlaget i Loven om intuitiv intelligens. Intuitionen skaber indsigter, der skaber gøren, og gøren skaber mening.
 
Intuition => Indsigter => Gøren => Mening
 
Ifølge Loven om Intuitiv Intelligens kan vi påvirke virkeligheden og skabe et meningsfyldt liv, fordi vores intuition har en afgørende indvirkning på de indsigter vi er i stand til at tilgå.


_____________________________

Bevidsthed er sjælens væren.
Intuition er sjælens stemme.
Kærlighed er sjælens sprog.
Lykke er sjælens udtryk.

_____________________________